Kwaliteit

Sinds december 2016 is de praktijk gecertificeerd. In december 2018 is opnieuw de Vrijwillige Kwaliteitstoets Logopedie behaald.

De Logopediepraktijk voldoet aan de eisen voorgeschreven door het Kwaliteitsregister Paramedici. Om in het register te worden opgenomen moet een logopedist voldoende werkervaring op doen. Ook moeten bij- en nascholingen gevolgd worden om op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen in de logopedie.

Daarnaast is de Praktijk ingeschreven bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), de beroepsvereniging voor logopedisten. Ook vindt er intervisie plaats vanuit een kwaliteitskring voor logopedisten.

            

Privacy

Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met informatie van vertrouwelijke aard. Het privacyreglement van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) wordt nageleefd. Bekijk het reglement hier.

Klachten

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.